ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα για το απόρρητο στο St George Lycabettus Lifestyle Hotel

Αυτή η πολιτική απορρήτου ορίζει πώς το St George Lycabettus Hotel χρησιμοποιεί και προστατεύει κάθε πληροφορία που δίνετε στο St George Lycabettus Hotel, όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων EU 2016/679, καθώς και με την Εθνική νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Τι συλλέγουμε;
Όταν κάνετε απευθείας εγγραφή για να κάνετε μια κράτηση ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, καθώς και κατά το check-in σας στο ξενοδοχείο μας, μπορεί να σας ζητήσουμε να δώσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως:
Στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά σας (ονοματεπώνυμο, ιθαγένεια, ημερομηνία/τόπος γέννησης κ.λ.π.),
Στοιχεία που σχετίζονται με τη διαμονή σας (διάρκεια παραμονής, πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση προϊόντων κ.λ.π.),
Στοιχεία που σχετίζονται με τις διατροφικές προτιμήσεις σας, τυχόν αλλεργίες κ.λ.π.,
Στοιχεία σχετικά με την εικόνα σας (μπορεί να υπάρχει καταγραφή από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται εντός του ξενοδοχείου κ.λ.π.),
Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός κινητού τηλεφώνου κ.λ.π.),
Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο πληρωμής (αριθμός πιστωτικής-χρεωστικής κάρτας κ.λ.π.)

 Τι κάνουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε;
 Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για έναν από τους ακόλουθους σκοπούς:
1. Για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης: Προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις  (κράτηση δωματίου ή άλλων χώρων και παροχή σχετικών υπηρεσιών, παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, διαμεσολάβηση / υποστήριξη για τη χρήση μεταφορικών μέσων, σχεδιασμός και διοργάνωση εκδηλώσεων, χρέωση για υπηρεσίες και καταναλώσεις και επεξεργασία πληρωμών κ.λπ.)
2. Προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα (τα δικά μας και τρίτων μερών). Για παράδειγμα για να λειτουργήσει σύστημα CCTV προκειμένου να αποφευχθούν παράνομες ενέργειες και να προστατεύσουμε εσάς, το προσωπικό μας και την ιδιοκτησία μας, για να σας προσφέρουμε παρόμοιες / συναφείς υπηρεσίες, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε μελλοντική κράτηση / διαμονή στο ξενοδοχείο, για την αποστολή ενημερώσεων υπό τη μορφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ sms/ newsletter/ επιστολών, για την ενημέρωσή σας για προγράμματα/προσφορές/εκπτώσεις ή/και άλλες προωθητικές ενέργειες του ξενοδοχείου, για την αποστολή μηνυμάτων/εντύπων στο πλαίσιο της έρευνας ικανοποίησης πελατών κ.λ.π.
 3.Προκειμένου να συμμορφωθούμε με νόμιμη υποχρέωσή μας.
 4. Αν μας έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία

Που κοινοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε;
Προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις μας, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να παρέχονται σε διάφορους παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές (για παράδειγμα εταιρείες παροχής υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης, εταιρείες που διαχειρίζονται τις πληρωμές που γίνονται με κάρτες, ταξιδιωτικά γραφεία κ.λ.π.). Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών και οι προμηθευτές δεσμεύονται από συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων και υποχρεούνται να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 
Για πόσο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα αποθηκευτούν κατά τη διάρκεια της σχέσης μας μαζί σας και εφόσον είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων μας. Εάν η συλλογή δεδομένων βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, αυτά μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μετά την απόσυρση της συναίνεσής σας. Τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να διαγραφούν σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέγονται,
όταν η διαγραφή είναι απαραίτητη προκειμένου να συμμορφωθούμε στις νομικές μας υποχρεώσεις και
κατόπιν αιτήματός σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί νομικοί λόγοι που να απαιτούν τη διατήρησή της.
 
Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων – Δικαιώματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς που δηλώνονται ή/και για τους οποίους έχετε συμφωνήσει και στην έκταση που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωσή τους. Θα τηρηθούν για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών. Σύμφωνα με τον  Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ,  έχετε τα ακόλουθα δικαίωμα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
 • Δικαίωμα διόρθωσης/διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων,
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ και
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη τους, έχουμε δημιουργήσει κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγουμε ηλεκτρονικά.
 
Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες
Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για να σας επιτρέψει να επισκέπτεστε εύκολα άλλους διαδικτυακούς τόπους ενδιαφέροντος. Ωστόσο, μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους για να εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτόν τον άλλο ιστότοπο στον οποίο θα μεταβείτε. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε κατά την επίσκεψη σας σε τέτοιους ιστότοπους και οι εν λόγω ιστότοποι δεν διέπονται από αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να εξετάζετε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύει για τον εν λόγω ιστότοπο.
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES
Ο ιστότοπος μας μπορεί να χρησιμοποιεί Cookies και άλλες τεχνολογίες που επιτρέπουν σε εμάς και σε τρίτους να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των μοτίβων επισκέψεων. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον ιστότοπο για να βελτιώσουν την εμπειρία σας. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε τα Cookies για να:

 • Απομνημονεύει ο ιστότοπός μας τη γλώσσα επικοινωνίας και τις προτιμήσεις σας
 • Διασφαλίζουμε πως λαμβάνεται όλες τις πληροφορίες που ζητήσατε
 • Σας παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για ηλεκτρονικές  συναλλαγές
 • Καταγράφουμε τις αντιδράσεις σας σε διαφημίσεις και
  στο περιεχόμενο του ιστότοπου ή των εφαρμογών του, καθώς και πόσες φορές σας στέλνουμε την ίδια διαφήμιση.
 • Μετρούμε πόσα άτομα επισκέπτονται τον ιστότοπο μας και πώς τον χρησιμοποιούν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τον διατηρήσουμε γρήγορο και αποτελεσματικό

Είδη των Cookies που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
 
Essential Cookies.
Τα Essential Cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και σας επιτρέπουν να πλοηγήστε σε αυτόν και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες του.
Functional Cookies.
Χρησιμοποιούμε Functional Cookies για να αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις σας στον ιστότοπο, όπως η προτίμηση γλώσσας επικοινωνίας, ή οι πληροφορίες κράτησης που έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για την κράτηση ενός δωματίου στο  ξενοδοχείο μας.
Session Cookies.
Αυτοί οι τύποι Cookies αποθηκεύονται προσωρινά μόνο κατά τη διάρκεια μιας περιόδου περιήγησης και διαγράφονται από τη συσκευή σας όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Χρησιμοποιούμε τα συγκεκριμένα Cookies για να υποστηρίξουμε τη λειτουργικότητα του ιστότοπου και να κατανοούμε πως χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.
Persistent Cookies:
Αυτού του τύπου τα Cookies δεν διαγράφονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης, αλλά αποθηκεύονται στη συσκευή σας για καθορισμένο χρονικό διάστημα ή έως ότου τα διαγράψετε. Χρησιμοποιούμε τα συγκεκριμένα Cookies για να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις σας, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες για την επόμενη επίσκεψή σας, να έχουμε ακριβέστερη καταγραφή για το πόσο συχνά επισκέπτεστε τον ιστότοπο κ.λπ.
Όπως σημειώνεται παρακάτω, ορισμένα Analytics Cookies και άλλες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται εν μέρει για τη διευκόλυνση της διαφήμισης.
Στα Advertising Cookies περιλαμβάνουν επίσης τα Social Plug-In Cookies. Αυτά  χρησιμοποιούνται για να κοινοποιείται περιεχόμενο από τον ιστότοπο σε μέλη και μη μέλη μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Twitter και το YouTube. Αυτά τα Cookies καθορίζονται συνήθως από τον πάροχο κοινωνικής δικτύωσης, επιτρέποντας έτσι την ομαλή και απρόσκοπτη κοινή χρήση.
Τα Analytics Cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Αυτά τα Cookies μας δίνουν συγκεντρωτικές πληροφορίες που χρησιμοποιούμε για την παρακολούθηση της απόδοσης του ιστότοπου, την καταμέτρηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας, την εμφάνιση τεχνικών σφαλμάτων, την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες φτάνουν στον ιστότοπο και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης (συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε).
Άλλες Τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ίδιους σκοπούς με τα Cookies μας, για να επιτρέψουν σε εμάς και σε τρίτους να γνωρίζουν πότε επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα και να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαφημίσεις. Μέσω άλλων τεχνολογιών, μπορούν να ληφθούν και να χρησιμοποιηθούν μη προσωπικές πληροφορίες (π.χ. το λειτουργικό σας σύστημα, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης και η διεύθυνση URL από την οποία προήλθε) ή συγκεντρωτικές πληροφορίες, για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας και να κατανοήσουμε τα μοντέλα επισκεψιμότητας.
Σημειώστε ότι, στο βαθμό που οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω Cookies και άλλων τεχνολογιών αποτελούν προσωπικές πληροφορίες, ισχύουν οι διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν.
Διαχείριση των Cookies και άλλων τεχνολογιών
Εάν θέλετε να καταργήσετε ή να αποκλείσετε τα Cookies από τη συσκευή σας ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας (συμβουλευτείτε το μενού "βοήθεια" του προγράμματος περιήγησης για να μάθετε πώς μπορείτε να καταργήσετε ή να αποκλείσετε τα Cookies).
Μπορείτε να βρείτε καλές και απλές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies στους διάφορους τύπους προγραμμάτων περιηγήσεων στο www.allaboutcookies.org.
 
Λάβετε υπόψη ότι η απόρριψη των Cookies ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητά σας να πραγματοποιείτε συγκεκριμένες συναλλαγές στον ιστότοπο και την ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας από μία επίσκεψη στην επόμενη.
 
Αλλαγές στην παρούσα δήλωση
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις σχετικές πρακτικές που ακολουθούμε ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να βεβαιωθείτε ότι είστε σύμφωνοι με οποιεσδήποτε αλλαγές.
 
Επικοινωνήστε μαζί μας
Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το αντίστοιχο αίτημά σας επικοινωνώντας με το Ξενοδοχείο στο εξής Email:  info@sgl.gr